بخش نمایشگاه ها

بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی iFood از تاریخ 2 لغایت 5 بهمن ماه 1397 برابر با 22 لغایت 25 ژانویه 2019 در محل نمایشگاه بین المللی استان فارس- شیراز برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاع بیشتر به سایت ها و ایمیل های ذیل مراجعه نمایید:

www.shiraz.ifoodexpo.com

www.eventsportal.ir

info@ifoodexpo.com

a.babayi@eventsportal.ir

شماره تماس:

982141074000+

989018296236+